Afspraken omtrent competitie periode najaar 2020

Afspraken tijdens competitie weken in het najaar.

 

Indeling van de banen:

 

Om onze situatie af te stemmen met de KNLTB omtrent de competitieteams die voor onze vereniging spelen wordt door de competitieleider altijd het volgende verzoek nagestuurd: 

  • De teams die op maandag- t/m vrijdagavond spelen graag evenredig verdelen tussen thuis en uitspelende teams. (bv. woensdagavond 2 teams ingeschreven, dan dus graag 1 team thuis en 1 team uit. Evenzo voor de vrijdagavond bv. 7 teams, dan graag één week 4 teams thuis spelen en 3 teams uit spelen en zo steeds wisselend tijdens de competitieweken.
  • Voor de teams die op zaterdag en/of zondag spelen, wordt de KNLTB verzocht om alle teams gelijktijdig uit of thuis te laten spelen. Hierdoor creëren wij een efficiënter gebruik van onze kantine / kantinebezetting. (Dit is gebaseerd op de huidige aantal teams. Als er aanzienlijk meer teams op zaterdag/zondag willen gaan spelen zal dit uiteraard anders worden.)
  • De banen waarop elk team tijdens de competitie recht heeft, wordt door de competitieleider vastgesteld en zijn definitief. Als er met een wisselbaan gespeeld moet worden, meer dan 3 teams thuis, dan zal dit door de competitieleider i.o.m. de teams worden geregeld. Deze najaarscompetitie heeft de KNLTB echter besloten om in de avondsessies op tijd te gaan spelen. Iedere partij duurt 1 uur. Daar er bij ons op de vrijdagavond nu 4 teams thuis kunnen spelen hebben wij besloten om met wisselende aanvangstijden te gaan werken. Dit houdt in dat er twee teams om 19.00 uur starten en de overige 2 teams om 20.00 uur de baan op gaan. Zo is het mogelijk om een ieder te kunnen laten spelen. Dit geheel is mede ingegeven ivm de coronamaatregelen die gelden.
  • De thuisspelende teams zorgen ervoor dat er strikt op tijd met de wedstrijden worden gestart, zeker als alle banen bezet zijn.
  • Als er inhaalwedstrijden moeten worden gespeeld, dan dient dit altijd via de competitieleider geregeld te worden.
  • Indien de gravelbanen benodigd zijn, maar niet bespeelbaar zijn (weersomstandigheden) en de smahscourt wel bespeelbaar maar bezet zijn, dan dient het team dat op de gravelbanen gepland staat de wedstrijden op een officiële inhaaldag in te halen.
  • Op de competitiedagen, mn de vrijdagavond, wordt getracht om een competitieleider aanwezig te laten zijn.

 

Kantinebeheer tijdens competitie:

 

Er zal in principe tijdens de competitie een kantinedienst aanwezig zijn. Het komt echter voor dat er geen dienst is gepland of niet kan worden ingevuld.

Als er voor en/of na de reguliere openingstijden van de kantine geen kantinedienst is, dan is de captain van een thuisspelend team verantwoordelijk voor de kantine openstelling, sluiting en dat er juiste boekingen / betalingen worden gedaan etc..

Als er meer teams gelijktijdig thuis spelen dan wordt er volgens een rooster bepaald welke captain van welk thuisspelend team op die bewuste dag/avond eindverantwoordelijk is. 

Als een verantwoordelijk thuisspelend team om één of andere reden niet speelt, dan dient de verantwoordelijkheid door de captain aan een ander thuisspelend team (captain) te worden overgedragen. 

Doet deze situatie zich voor dan graag even doorgeven aan de kantinebeheerder André van de Merwe. 

 

Ontvangen van onze gast teams:

 

Gast teams komen in principe een half uur voor aanvang van de wedstrijden op ons park aan. 

Het komt voor dat er van onze thuisspelende teams nog niemand aanwezig is en de gasten dus voor een dichte deur staan. Dit is geen goed voorbeeld van teams gastvrij ontvangen.

De captain van het thuisspelende team neemt de verantwoording dat het team, en minimaal 1 ander teamgenoot, uiterlijk een ½ uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is om de gasten te ontvangen. 

Wij verwachten dat elk team hierover duidelijke onderlinge afspraken maakt en ervoor zorgen dat alles in goede orde verloopt.

 

Vertrouwend op jullie medewerking, wensen wij jullie een fijne en sportieve competitie.

Bestuur LTC Altena.