Over LTC Altena

 

Tennisvereniging L.T.C. Altena
Postbus 36, 4280 CA Andel
Telefoon         : 0183-442409
e-mail              : ltcaltena@live.nl
website           : www.ltc-altena.nl
Tennispark      : Neer-Andelseweg 6A, 4281KL. Andel.
 
 
 
INFORMATIE 2018
De tennisvereniging L.T.C. Altena is opgericht op 16 mei 1969 en is eigenaar van een tennispark met vier Smasch Court banen, twee gravel banen en een clubhuis.
De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m  31 december, het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m  31 oktober.
 
Het betreden van de banen is voorbehouden aan leden die in het bezit zijn van een geldige ledenpas. Deze pas ontvangt u nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
Voor nieuwe leden geld; tot het moment waarop u een officiële KNLTB - ledenpas ontvangt kunt u gebruik maken van de door de ledenadministratie ter beschikking gestelde zgn. tijdelijke ledenpas. Tijdens het spelen dienen de ledenpassen te worden afgehangen op het afhangbord. Uiteraard dient u uitsluitend te spelen op geschikt schoeisel en de baanregels te respecteren.
 
Aanmelding / Opzeggingen 
Aanmelding en opzegging dienen schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie p/a postbus 36, 4280 CA   Andel, of via de groene brievenbus in de hal van het clubhuis. Aanmelding kan ook via onze website www.ltc-altena.nl
Bij aanmelding dient u het formulier nauwkeurig in te vullen, incl. email adres, iban nr. ed. Middels de aanmelding geeft u toestemming tot een automatische incasso van de contributie.
Ook moet u een goed gelijkende pasfoto inleveren. Deze foto bijvoorkeur elektronisch aanleveren via ons email adres ltcaltena@live.nl of via de brievenbus bij onze kantine. De foto zult u terug zien op uw officiële ledenpas.
Opzegging (uitsluitend schriftelijk) is mogelijk tot 1 november van het lopende jaar.
Een afmelding die na deze datum bij ons binnen komt, gaat pas na het nog komende seizoen in. De vereniging heeft dan inmiddels het ledenbestand door gegeven aan de KNLTB en de passen ed zijn / worden aangemaakt.
 
Spelregels tbv het spelen op het park.
Als u wilt spelen dient u met uw pas een baan af te hangen. U kunt zowel een dubbel- als ook een enkel partij spelen. Als er geen andere spelers staan te wachten op een baan mag u onbeperkt spelen. Als er wel leden staan te wachten op een baan, dan dient u de baan na 1 uur spelen vrij te maken. Als u stopt met spelen dient de baan altijd geveegd te worden, dit dient van buiten naar binnen te gaan als in een spiraal.
Als u op baan 5 of 6 speelt, de gravel banen, dan dient u deze banen zelf te sproeien en in het begin van het seizoen dienen deze banen na het vegen eveneens gerold te worden.
Als u in de avonduren wilt tennissen, kunt u in de hal de baanverlichting inschakelen. Deze baanverlichting dient ’s avonds om 23.00 uur uit geschakeld te worden. Alleen tijdens georganiseerde activiteiten kan van deze tijd afgeweken worden.
Om in de hal te kunnen komen dient u te beschikken over een sleutel. Deze sleutel kunt u kopen bij de voorzitter tegen betaling van € 5,--.
  
Vrijwilligerswerk
Zoals u kunt zien beschikt onze (uw) vereniging over een prachtig tennispark. Het onderhouden hiervan gaat echter niet vanzelf en wordt geheel door de leden verzorgd. Dit geldt ook voor de exploitatie van de kantine. Het in eigen beheer uitvoeren van het baanonderhoud en de kantine-exploitatie zijn nodig om de leden tegen een zo laag mogelijke contributie te kunnen laten tennissen.
Van alle seniorleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan dit vrijwilligerswerk.
Concreet wordt een bijdrage verwacht van vier dagdelen (totaal tot 16 uur per jaar)
U wordt jaarlijks verzocht om 4 kantinediensten via onze site in te plannen. Wanneer u dit niet doet wordt u door de Kantinecommissie ingedeeld voor de kantinedienst, tenzij u door het bestuur wordt benaderd voor het uitvoeren van een andere taak.
De openingstijden van de kantine zijn vastgesteld; maandag t/m donderdag van 20.00 uur tot 23.00 uur en op vrijdag van 19.30 uur tot 0.00 uur. Op zaterdag en zondag is de kantine gesloten, muv competitie periodes en tijdens toernooien. Voor deze dagen gelden andere openingstijden, afhankelijk van de activiteit..
De sleutel (en het tasje (wisselgeld)) dient ’s avonds uiterlijk 19.45 opgehaald te zijn. Waar u dit moet halen kunt zien op onze site www.ltc-altena.nl 
De indeling van de kantinedienst vindt u op onze website www.ltc-altena.nl  Verder krijgt u in de maand vooraf aan uw dienst een herinneringsmail. 
 
Informatie voorziening.
In de kantine en hal vindt u een prikbord waarop van alles gepubliceerd wordt. Verder verschijnt een aantal keren per jaar een nieuwsbrief “Matchpoint Altena” waarin u wordt geïnformeerd over het wel en wee van onze vereniging. Ook zal er met regelmaat een nieuwsbrief worden verzonden (per e-mail).
Daarnaast beschikken wij over een eigen internet site www.ltc-altena.nl , hierop vindt u alles wat u wilt weten. Is er iets dat u niet kunt vinden, dan vindt u op onze site de contact adressen waar u als nog de informatie kunt opvragen.
Bovendien krijgen alle nieuwe leden een setje info bladen, waarin alle relevante gegevens staan vermeld. Veder ligt er in de kantine een duidelijk overzicht (handboek) van de te verrichten werkzaamheden.
Verder verwijzen wij u naar ons huishoudelijk reglement en privacyregels.