Kantinedienst seniorleden

Kantinedienst
Van alle seniorleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk. Concreet wordt een bijdrage verwacht van vier dagdelen (totaal tot 16 uur per jaar). U wordt verzocht om in een kalenderjaar vier kantinediensten via de KNLTB ClubApp te plannen. Wanneer u dit niet doet wordt u door de kantinecommissie ingedeeld voor de kantinediensten tenzij u door het bestuur wordt benaderd voor het uitvoeren van een andere taak. U krijgt in de maand voorafgaande aan een kantinedienst een herinneringsmail van de door u/voor u geplande kantinediensten. Verder kunt u in de KNLTB ClubApp het rooster zien wie wanneer een kantinedienst draait.

De instructie voor het draaien van een kantinedienst vindt u in het submenu 'Instructie kantinedienst'. Dit submenu treft u aan na inloggen (alleen voor leden).