Over L.T.C. Altena

Informatie 

De tennisvereniging L.T.C. Altena is opgericht op 16 mei 1969 en is eigenaar van een tennispark met vier Smasch Court banen, twee gravel banen en een clubhuis. De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december, het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober.

Het betreden van de banen is voorbehouden aan leden die in het bezit zijn van een geldige ledenpas. Deze pas ontvangt u nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Voor nieuwe leden geld; tot het moment waarop u een officiële KNLTB - ledenpas ontvangt kunt u gebruik maken van de door de ledenadministratie ter beschikking gestelde zogenaamde tijdelijke ledenpas. Tijdens het spelen dient u een baan te hebben afgehangen via de KNLTB ClubApp. Uiteraard dient u uitsluitend te spelen op geschikt schoeisel en de baanregels te respecteren.

 

Aanmelding / Opzeggingen 

Aanmelding en opzegging dienen schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie p/a postbus 36, 4280 CA Andel, of via de groene brievenbus in de hal van het clubhuis. Aanmelding kan ook via onze website www.ltc-altena.nl

Bij aanmelding dient u het formulier nauwkeurig in te vullen, incl. email adres, iban nr. ed. Middels de aanmelding geeft u toestemming tot een automatische incasso van de contributie.

Ook moet u een goed gelijkende pasfoto inleveren. Deze foto bijvoorkeur elektronisch aanleveren via ons email adres [email protected] of via de brievenbus bij onze kantine. 

 

Opzegging (uitsluitend schriftelijk) is mogelijk tot 1 november van het lopende jaar.
Een afmelding die na deze datum bij ons binnen komt, gaat pas na het nog komende seizoen in. De vereniging heeft dan inmiddels het ledenbestand doorgegeven aan de KNLTB en de passen zijn/ worden aangemaakt.
 

 

Spelregels ten behoeve van het spelen op het park.

Als u wilt spelen dient u met de KNLTB ClubApp een baan af te hangen. U kunt zowel een dubbel- als een enkel partij spelen. Als er geen andere spelers staan te wachten op een baan mag u onbeperkt spelen. Als er wel leden staan te wachten op een baan, dan dient u de baan na 1 uur spelen vrij te maken. Als u stopt met spelen dient de baan altijd geveegd te worden, dit dient van buiten naar binnen te gaan als in een spiraal.

Als u op baan 5 of 6 speelt, de gravel banen, dan dient u deze banen zelf te sproeien en in het begin van het seizoen dienen deze banen na het vegen eveneens gerold te worden.

Als u in de avonduren wilt tennissen, kunt u in de hal de baanverlichting inschakelen. Deze baanverlichting dient ’s avonds om 23.00 uur uit geschakeld te worden. Alleen tijdens georganiseerde activiteiten kan van deze tijd afgeweken worden.

Om in de hal te kunnen komen dient u te beschikken over een sleutel. Deze sleutel kunt u kopen bij de voorzitter tegen betaling van € 5,-.

 

Vrijwilligerswerk

Zoals u kunt zien beschikt onze (uw) vereniging over een prachtig tennispark. Het onderhouden hiervan gaat echter niet vanzelf en wordt geheel door de leden verzorgd. Dit geldt ook voor de exploitatie van de kantine. Het in eigen beheer uitvoeren van het baanonderhoud en de kantine-exploitatie zijn nodig om de leden tegen een zo laag mogelijke contributie te kunnen laten tennissen.

Van alle seniorleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan dit vrijwilligerswerk. Concreet wordt een bijdrage verwacht van vier dagdelen (totaal tot 16 uur per jaar). U wordt jaarlijks verzocht om 4 kantinediensten via de KNLTB ClubApp in te plannen. Wanneer u dit niet doet wordt u door de Kantinecommissie ingedeeld voor de kantinedienst, tenzij u door het bestuur wordt benaderd voor het uitvoeren van een andere taak.

De openingstijden van de kantine zijn vastgesteld; maandag t/m donderdag van 20.00 uur tot 23.00 uur en op vrijdag van 19.30 uur tot 0.00 uur. Op zaterdag en zondag is de kantine gesloten, muv competitie periodes en tijdens toernooien. Voor deze dagen gelden andere openingstijden, afhankelijk van de activiteit.

De sleutel dient ’s avonds uiterlijk 19.45 opgehaald te zijn. Waar u dit moet halen kunt zien op onze site www.ltc-altena.nl 

De indeling van de kantinedienst vindt u op onze website www.ltc-altena.nl  

Verder krijgt u in de maand vooraf aan uw dienst een herinneringsmail. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 183 442 409

Postbus 36, 4280 CA Andel

Neerandelseweg 6A
4281 KL Andel

KVK-nummer

40271179