Over L.T.C. Altena

Sinds 1969
Lawn Tennis Club (L.T.C.) Altena is opgericht op 16 mei 1969 en beschikt over een tennispark met clubhuis, vier SmashCourt- en twee gravelbanen aan de Neer-Andelseweg 6a in Andel (NBr.). L.T.C. Altena is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).  

Contributie- en verenigingsjaar
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, het verenigingsjaar van 1 november tot en met 31 oktober. 

Spelen met geldige ledenpas
Alleen leden die een geldige ledenpas hebben mogen de banen betreden/bespelen. De ledenpas wordt uitgereikt nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan.  

Nieuwe leden, tijdelijke ledenpas
Tot het moment waarop u een officiële KNLTB-ledenpas ontvangt, kunt u gebruik maken van een door de ledenadministratie ter beschikking gestelde tijdelijke ledenpas.   

Aanmelden en opzeggen als lid
Aanmelden en opzeggen als lid doet u schriftelijk bij de ledenadministratie p/a postbus 36, 4280 CA Andel of via de groene brievenbus in de hal van het clubhuis. Aanmelden kan ook via onze website www.ltc-altena.nl   

Bij aanmelding vult u het inschrijfformulier volledig in waarmee u toestemming geeft tot automatische incasso van de contributie. U levert daarbij een goedgelijkende pasfoto in, bij voorkeur via e-mail; [email protected]

Opzegging (uitsluitend schriftelijk) is mogelijk tot 1 november van het lopende contributiejaar. Een opzegging die na 1 november binnenkomt gaat in na het volgende seizoen! De vereniging heeft op 1 november het ledenbestand voor het volgende contributiejaar doorgegeven aan de KNLTB en de passen zijn/worden aangemaakt.  

Baan huren
Géén lid en toch tennissen? Dat kan! Via KNLTB Meet & Play huurt u voor €15 per uur een tennisbaan. Klik hier; baan reserveren.  

Spelregels op het park
Uiteraard respecteert u de baanregels  en speelt u uitsluitend op geschikt schoeisel. Als u wilt spelen reserveert u een baan (‘hangt u een baan af’) met de KNLTB ClubApp. U kunt een dubbel- of een enkelpartij spelen. Als er geen andere spelers staan te wachten op een baan kunt u onbeperkt spelen. Als er wel leden staan te wachten op een baan, dan moet u de baan na 1 uur spelen vrijmaken. Als u stopt met spelen veegt u de baan; dit doet u door van buiten naar binnen te lopen als in een spiraal.  

Als u op baan 5 of 6 speelt (de gravelbanen) dan moet u de baan zelf sproeien. In het begin van het seizoen moeten deze banen na het vegen ook gerold worden.  

Als u in de avonduren wilt tennissen dan kunt u in de hal de baanverlichting inschakelen. Deze baanverlichting dient ’s avonds om 23.00 uur uitgeschakeld te worden. Alleen tijdens georganiseerde activiteiten kan van deze tijd worden afgeweken.  
Om in de hal te kunnen komen dient u te beschikken over een sleutel. Een sleutel kunt u kopen bij de voorzitter tegen betaling van € 5.  

Openingstijden kantine
Maandag t/m donderdag 20.00 uur - 23.00 uur
Vrijdag 19.30 uur - 00.00 uur  

Op zaterdag en zondag is de kantine gesloten m.u.v. competitieperiodes en tijdens toernooien. Voor deze dagen gelden, afhankelijk van de activiteit, andere openingstijden. 

Vrijwilligerswerk
Onze (uw) vereniging beschikt over een prachtig tennispark. Het onderhouden hiervan gaat echter niet vanzelf en wordt geheel door de leden verzorgd. Dit geldt ook voor de exploitatie van de kantine. Het in eigen beheer uitvoeren van het baanonderhoud en de kantine-exploitatie is nodig om de leden tegen een zo laag mogelijke contributie te kunnen laten tennissen.  

Van alle seniorleden wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan dit vrijwilligerswerk. Concreet wordt een bijdrage verwacht van vier dagdelen (totaal tot 16 uur per jaar). U wordt jaarlijks verzocht om vier kantinediensten via de KNLTB ClubApp in te plannen. Voor meer info zie het hoofdmenu Kantinedienst.